Egil Rian
 

Nettsted for informasjon om forelesningskonseptet
Møte med en ny virkelighet