It's now or never - Henning besøker Graceland, Memphis

                                 

                                  Familien Rian består av Vigdis, Egil, Henning og Linn Sophie.
                                  I snart 30 år har familiens hverdag i stor grad vært preget av Hennings sykdom.
                                  Henning har den sjeldne stoffskiftesykdommen Spielmeyer.Vogt syndrom.
                                  Det er med utgangspunkt i denne situasjonen Egil Rian har utviklet
                                  forelesningskonseptet "Møte med en ny virkelighet"