Egil Rian

   Møte med en ny virkelighet

 

 

SAMMENHENG.no

Vi lever kompliserte liv.
Alle og enhver sliter tidvis med å se sammenheng i alle de situasjoner og hendelser som former livet vårt.

 ”Du vet ikke hva du mener før du har sagt det.”

Å snakke sammen om  hva en tenker og føler, oppleves for mange som nyttig.
Ofte er det behov for en lyttende samtalepartner for å være i stand til å sortere alle hendelser, følelser, holdninger, verdier og relasjoner som til sammen skaper vår måte å oppleve livet på.

Når en opplever å se ny sammenheng i enkelthendelsene livet vårt består av, fører dette noen ganger til at komplekse problem forsvinner.

Problem blir nødvendigvis ikke løst, men ved å  bygge en ny virkelighetsoppfatning og skape ny forståelse, går noen ganger problem i oppløsning.

 

 

 

 

Dette nettstedet er tenkt å bli et «halvprivat» plass hvor ansatte ved Familievernkontoret i Sør-Trøndelag (FiST ) kan publisere stoff relatert til emner som opptar dem.

 

Noen er skribenter, andre foreleser i emner som er mer eller mindre knyttet til arbeidet ved familievernkontoret.

 

Initiativet er tatt av Egil Rian og foreløpig er han eneste bruker av stedet